Author Archive | Lennart Frimannslund

Trafikkaksjon ved skolen 2. september

Liv Røssland fra NAF informerer i gymsalen

Fredag morgen var det trafikkaksjon i samarbeid med NAF ved skolen. Det ble en flott morgen med mange elever, elevrådet, foreldre, NAF-representanter, politikere, journalister og politi som deltok på sammen. Dette var oppstarten på en to måneder lang kampanje blant elever og lærere for å sette fokus på trafikksikkerhet rundt skolen.

Først observerte og aksjonerte vi ute mens elevene kom til skolen, deretter møttes elever, lærere og NAF i gymsalen og la planer for de kommende to månedene. Hvis skolen når målet sitt om andel barn og voksne som går, sykler eller tar kollektivtransport til skolen, spanderer NAF pizza på hele skolen!

I forlengelsen vil NAF delta i et langsiktig arbeid, bl.a. for å forbedre området rundt skolen så det blir tryggere og hyggeligere å ferdes der.

Les gjerne mer her:

Tre nøtter 13. desember

  1. Hvem stiger inn i vårt mørke hus med tente lys?
  2. Hva er det som gjør lussekatter gule?
  3. Fra hvilket land kom Santa Lucia?

Vi minner om konkurransereglene:

  • 1. og 2. trinn må svare på minst ett spørsmål for å delta
  • 3. og 4. trinn må svare på minst to spørsmål for å delta (men det er lov å svare på flere!)
  • 5., 6. og 7. trinn må svare på alle dagens spørsmål for å delta

Send svar til alhusoy+quiz@gmail.com innen klokken 20.00.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes