Tre nøtter 1. desember

  1. Hva får rottene til å løpe i “På låven sitter nissen?
  2. Hva bruker bestemor som gyngestol i musevisa?
  3. Hva betyr “Good tidings we bring, to you and your kin?”

Vi minner om konkurransereglene:

  • 1. og 2. trinn må svare på minst ett spørsmål for å delta.
  • 3. og 4. trinn må svare på minst to spørsmål for å delta (men det er lov å svare på flere).
  • 5., 6. og 7. trinn må svare på alle dagens spørsmål for å delta.

Send svar til alhusoy+quiz@gmail.com innen klokken 20.00.

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes