Vårdagen 2023 avlyst!

På FAU-hovedmøtet 20.2.2023 ble det bestemt å avlyse årets vårdag. Vi har dessverre ikke hatt folk nok til å ta ansvar for å forberede og koordinere oppgavene som inngår i et så stort arrangement. Vi starter en prosess for å finne ut av hvilke FAU-arrangementer vi skal legge opp til for neste skoleår, hvilken form de kan ha og hvordan vi organiserer oss rundt dem.

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes