FAU-gruppene

LEDERGRUPPEN
Ledergruppen består av leder, nestleder, kasserer og leder for hver av andre gruppene.

NESTLEDER
Nestleder er fast referent og stiller på alle FAU-møter. Nestleder vil blir leder i FAU påfølgende år.

KASSERER
Kasserer velges blant vararepresentanter, og sitter normalt to år.

TRINNKONTAKTGRUPPEN
Trinnkontaktgruppen skal være et bindeledd mellom trinnkontaktene og FAU. Gruppen skal også bidra til at trinnkontaktene får nødvendig informasjon, slik at de kan gjøre en god jobb.

TV-AKSJONSGRUPPEN
Organiserer og skaffer bøssebærere til TV-aksjonen.

KULTURGRUPPEN
Kulturgruppen består av rundt 10 foreldre. Gruppens hovedoppgave er å arrangere Vårdagen.

Klubben
Gruppen drifter dette tradisjonsrike tilbudet for elever på 4.-7. trinn.

IKT-GRUPPEN
IKT har ansvar for drifting av nettside, Facebook-side, tilganger til arkiv og kommunikasjon, samt digital kommunikasjonsflyt innad i FAU.

UTEGRUPPEN
Utegruppen arbeider for en sikker skolevei, og et trygt og hyggelig skoleområde. De har også ansvar for byttedagen som arrangeres i starten av november.

17. MAI-KOMITEEN
Arrangeres av tredje trinn. Overskudd fordeles 60 % til arrangør. De resterende 40 % fordeles på de andre trinnene utenom syvende trinn. Neste skoleårs første trinn får syvende trinn sitt overskudd. 17. mai-gruppen har ansvar for å handle inn premier til 17. mai. Tredje trinn tar ansvar for sponsorpremiene. Formålet med gruppen er ellers å vurdere om noe kan endres vedrørende 17. mai-feiringen på Ulsmåg Skole.

SU/SMU

Powered by WordPress. Designed by WooThemes