Morgensamlinger

Føringer for foresatte som takker ja til trinnets invitasjon til fellessamlinger fredager

Ulsmåg skole og FAU har i fellesskap kommet frem til føringer for deltagelse av foresatte på morgensamlinger fredager. Bakgrunn for dette er en del uheldige episoder med barn som er lei seg på grunn av at foresatte ikke har hatt mulighet til å stille på morgensamlingen. For å unngå slike triste episoder, i et ellers positivt arrangement, ønsker vi at det ikke blir så mye fokus på kontakt med barna, og at det videre ikke blir så synlig hvem av de foresatte som er der eller ikke. Barna vil med dette ikke ha mulighet å hilse på foresatte etter opptredenen, og foresatte blir derfor henvist til tribunen over salen.
Ta gjerne en prat med barna om dette i forkant av samlingen så de er forberedt på disse endringene.
Vi håper alle foresatte vil respektere disse føringene.

  1. Fellessamlingen begynner kl. 09.00. Møt opp 5—10 minutter før samlingen
  2. Tribunen er åpen fra 08.50. Her ønsker vi at foresatte oppholder seg under fellessamlingen
  3. Vi har inneklimaregler for fottøy. Bruk derfor posesokker utenpå utesko i bygget
  4. Foresatte går ut ytterdør oppe etter samlingen. Dette for å unngå å forstyrre elevenes inn og utmarsj og øvrige undervisning
  5. Det er flere elever/foresatte som ikke ønsker at deres barn skal fotograferes eller filmes og at disse bildene publiseres offentlig.

Vi ber dere respektere dette.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes