Bli sett i mørket – informasjon om parkering

HUSK!

  • Det er viktig med refleks i mørket.
  • Parkeringsplass nord for skolen er det beste stedet å slippe av og plukke opp barna. Herfra kan barna bli fulgt eller gå trygt bort til skolen.
  • Plassen foran skolen eller buss-lommen skal ikke benyttes. Det er viktig at det respekteres siden det og er tilgang for brann og redning.
  • Skolepatruljens oppgaver er ikke å stanse biler i overgangsfelt – de er der for å hjelpe elevene trygt over etter bilene har stanset. Følg vanlige trafikkregler, og kjør forsiktig.
  • Gågrupper er både sosialt og minsker trafikken rundt skolen.

Om det er noen som ønsker å melde inn noe som har med skolens uteområde å gjøre, ta gjerne kontakt med FAU via gruppens FAU- eller Trinnkontakt, så tar de saken — eller meld det inn her.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes