Ny trafikkaksjon 23. mai

Rundt skolestart på tirsdag 23. mai 2023 arrangerte skolen, NAF og FAU en ny trafikkaksjon. Kommune- og fylkespolitikere var invitert for å se trafikkforholdene selv, og for å diskutere veien fremover med hverandre, foresatte, rektor, NAF og presse. Fanaposten skrev en god nyhetssak etter aksjonen.

Skolen mangler et sted for å slippe av barn om morgenen og hente dem på ettermiddagen. Lærerne ser skumle trafikksituasjoner daglig, der bilister haster inn og ut av bussholdeplasser med barn i veibanen. Det er viktig at alle foresatte gjør sitt for å redusere faren for uhell:

  • Unngå å kjøre hvis det er mulig.
  • Kjør aldri inn på plassen foran skolens hovedinngang.
  • Bidra til å holde lavt stressnivå og lav fart.
  • Ved levering til og henting fra SFO, og ellers når det er mulig, sett bilen på skolens parkeringsplass.

Skolen ligger i krysset mellom fylkesveiene Totlandsvegen og Ulsmågvegen. FAU og NAF sendte henvendelser til Fylkeskommunen, Bymiljøetaten og Skyss rundt årsskiftet, for å komme i dialog om hvordan situasjonen vår kan gjøres bedre. Av disse var det bare Skyss som svarte, med en kort avvisning der vi minnes om at det er forbudt å hindre bussen iht. trafikkreglene §17 om stans og parkering. I forbindelse med trafikkaksjonen har politikere fra bystyret spurt Fylkeskommunen om hvordan de håndterer saken. Dette har ført til en begynnende dialog. FAU følger saken videre.

Se også tidligere nyhetssaker her på hjemmesiden om trafikksikkerhet rundt Ulsmåg skole.

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes