Oppdatering trafikksituasjon jan 2023

Ulsmåg skole og FAU får bistand fra NAF for å bedre trafikksituasjonen rundt Ulsmåg skole. I løpet av vår 2 måneders trafikksikkerhetskampanje høsten 2022 klarte veldig mange elever og ansatte å gå, sykle, bruke skoleskyss eller kollektivtransport istedenfor å kjøre til skolen. Lokalpolitikere, politi, foreldre og skolens naboer har bidratt og gitt innspill til aksjonen vår. Sammen med Politiet tok NAF en befaring i området rundt skolen. Blant deltakerne var Liv Røssland, daglig leder for NAF avd. Bergen og omegn, og Gaute Baarøy, lokalpolitiker for Ap og arealplanlegger/veiplanlegger.

Ulsmåg skole har ikke droppsone og behovet er stort! Det oppstår ofte kaotiske og farlige situasjoner rundt skolen når barn hentes og leveres. Vedlagt er et notat og skisser som NAF har fått sammenstilt til oss som et forslag for veien videre. Vi håper at skolen kan få en sterkt tiltrengt droppsone og at trafikksikkerhetstiltakene som trengs for for å trygge skoleveien gjennomføres.

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes