Archive | FAU

Ny trafikkaksjon 23. mai

Rundt skolestart på tirsdag 23. mai 2023 arrangerte skolen, NAF og FAU en ny trafikkaksjon. Kommune- og fylkespolitikere var invitert for å se trafikkforholdene selv, og for å diskutere veien fremover med hverandre, foresatte, rektor, NAF og presse. Fanaposten skrev en god nyhetssak etter aksjonen.

Skolen mangler et sted for å slippe av barn om morgenen og hente dem på ettermiddagen. Lærerne ser skumle trafikksituasjoner daglig, der bilister haster inn og ut av bussholdeplasser med barn i veibanen. Det er viktig at alle foresatte gjør sitt for å redusere faren for uhell:

 • Unngå å kjøre hvis det er mulig.
 • Kjør aldri inn på plassen foran skolens hovedinngang.
 • Bidra til å holde lavt stressnivå og lav fart.
 • Ved levering til og henting fra SFO, og ellers når det er mulig, sett bilen på skolens parkeringsplass.

Skolen ligger i krysset mellom fylkesveiene Totlandsvegen og Ulsmågvegen. FAU og NAF sendte henvendelser til Fylkeskommunen, Bymiljøetaten og Skyss rundt årsskiftet, for å komme i dialog om hvordan situasjonen vår kan gjøres bedre. Av disse var det bare Skyss som svarte, med en kort avvisning der vi minnes om at det er forbudt å hindre bussen iht. trafikkreglene §17 om stans og parkering. I forbindelse med trafikkaksjonen har politikere fra bystyret spurt Fylkeskommunen om hvordan de håndterer saken. Dette har ført til en begynnende dialog. FAU følger saken videre.

Se også tidligere nyhetssaker her på hjemmesiden om trafikksikkerhet rundt Ulsmåg skole.

Vårdagen 2023 avlyst!

På FAU-hovedmøtet 20.2.2023 ble det bestemt å avlyse årets vårdag. Vi har dessverre ikke hatt folk nok til å ta ansvar for å forberede og koordinere oppgavene som inngår i et så stort arrangement. Vi starter en prosess for å finne ut av hvilke FAU-arrangementer vi skal legge opp til for neste skoleår, hvilken form de kan ha og hvordan vi organiserer oss rundt dem.

Oppdatering trafikksituasjon jan 2023

Ulsmåg skole og FAU får bistand fra NAF for å bedre trafikksituasjonen rundt Ulsmåg skole. I løpet av vår 2 måneders trafikksikkerhetskampanje høsten 2022 klarte veldig mange elever og ansatte å gå, sykle, bruke skoleskyss eller kollektivtransport istedenfor å kjøre til skolen. Lokalpolitikere, politi, foreldre og skolens naboer har bidratt og gitt innspill til aksjonen vår. Sammen med Politiet tok NAF en befaring i området rundt skolen. Blant deltakerne var Liv Røssland, daglig leder for NAF avd. Bergen og omegn, og Gaute Baarøy, lokalpolitiker for Ap og arealplanlegger/veiplanlegger.

Ulsmåg skole har ikke droppsone og behovet er stort! Det oppstår ofte kaotiske og farlige situasjoner rundt skolen når barn hentes og leveres. Vedlagt er et notat og skisser som NAF har fått sammenstilt til oss som et forslag for veien videre. Vi håper at skolen kan få en sterkt tiltrengt droppsone og at trafikksikkerhetstiltakene som trengs for for å trygge skoleveien gjennomføres.

FAU julequiz 2022, 16. desember

FAU ønsker alle quizdeltagere en skikkelig god jul, og et festlig nytt år!

Årets siste julequizspørsmål er “Hvordan sier man God Jul på”:

 • Engelsk
 • Dansk
 • Spansk

Svar sendes på mail til quiz@ulsmagfau.no, før kl 20. 1. og 2. trinn må svare riktig på minst ett spørsmål for å delta, 3. og 4. trinn riktig på minst to, og 5.-7. trinn riktig på alle tre spørsmålene. Husk å merke svaret med navn og klasse!

FAU julequiz 2022, 15. desember

Hver julaften går det en tsjekkisk film på NRK om en snill jente med en slem stemor.

 • Hva heter filmen?
 • Denne filmen ble nylig spilt inn på nytt med en norsk jente i hovedrollen. Hva heter hun?
 • Hva het hun som hadde hovedrollen i den gamle filmen?

Svar sendes på mail til quiz@ulsmagfau.no, før kl 20. 1. og 2. trinn må svare riktig på minst ett spørsmål for å delta, 3. og 4. trinn riktig på minst to, og 5.-7. trinn riktig på alle tre spørsmålene. Husk å merke svaret med navn og klasse!

FAU julequiz 2022, 14. desember

Fullfør setningen:

 • Du grønne, glitrende, tre …..
 • Hva slags tresort er juletrær vanligvis?
 • Hva gir Bergen til byen Newcastle hver jul?

Svar sendes på mail til quiz@ulsmagfau.no, før kl 20. 1. og 2. trinn må svare riktig på minst ett spørsmål for å delta, 3. og 4. trinn riktig på minst to, og 5.-7. trinn riktig på alle tre spørsmålene. Husk å merke svaret med navn og klasse!

FAU julequiz 2022, 13. desember

I dag er det Luciadagendagen! Klarer du dagens nøtter?

 • Hva heter matretten på tegningen?
 • Hvilken ingrediens gjør den gul?
 • Heldigvis trenger vi ikke mye, for hvor mye koster en kilo av denne ingrediensen?

Svar sendes på mail til quiz@ulsmagfau.no, før kl 20. 1. og 2. trinn må svare riktig på minst ett spørsmål for å delta, 3. og 4. trinn riktig på minst to, og 5.-7. trinn riktig på alle tre spørsmålene. Husk å merke svaret med navn og klasse!

FAU julequiz 2022, 12. desember

Ohoi der! Da er det siste quiz-uke, og den begynner slik!

 • Hva heter bakermesteren i Hakkebakkeskogen som baker pepperkaker?
 • Hvor mye pepper har han i oppskriften sin?
 • Hvor mye pepper brukte bakergutten i deigen?

Svar sendes på mail til quiz@ulsmagfau.no, før kl 20. 1. og 2. trinn må svare riktig på minst ett spørsmål for å delta, 3. og 4. trinn riktig på minst to, og 5.-7. trinn riktig på alle tre spørsmålene. Husk å merke svaret med barnets navn og klasse!

Powered by WordPress. Designed by WooThemes