Archive | FAU

Klubbkveld for 4. til 7. trinn

Tirsdag 6. november 18.00—20.00.

Denne klubbkvelden vil det Bingokveld med fine premier til vinnerne.

I tillegg til bingo vil du finne flere av de kjente og vanlige aktivitetene, som blant annet bordtennis, sjakk, fotballspill og ikke minst det populære «Fashion-hjørnet» med sminke- og hårdesign.

Ellers vil det bli mulig å hygge seg sammen i kafeen, samt nyte drikke eller noe å spise.

Continue Reading →

Klubbkveld for 4. til 7. trinn

Tirsdag 2. oktober fra 18:00—20:00

Da er det tid for skoleårets første klubb. Klubben er en sosial arena hvor du kan treffe venner på fritiden og ha det gøy. Det vil være muligheter for forskjellige aktiviteter, som blant annet å spille bordtennis, sjakk, fotballspill og ikke minst vil det populære «Fashion-hjørnet» med sminke- og hårdesign være på plass. Ellers vil det bli mulig å hygge seg sammen i kaféen, samt nyte drikke eller noe å spise.

Kafé: Salg av; smoothie, saft, oppskåret frukt, lefser, pizza, popkorn, samt rundstykker med enkelt og sunt pålegg. Priser fra 5,- til 25,- kr.

Continue Reading →

Møtekalender 2018—2019 er klar

MØTEKALENDER 2018—2019

SU/SMU kl 15—16.30
 1. Onsdag 17.oktober
 2. Onsdag 12.desember
 3. Onsdag 6.mars
 4. Onsdag 22.mai
LEDERMØTER kl 18—20
 1. Onsdag 26.09.18
 2. Mandag 29.10.18
 3. Torsdag 24.01.19
 4. Mandag 8.04.19
 5. Mandag 27.05.19
FELLESMØTER FAU kl 18—20
 1. Torsdag 8.11.18
 2. Mandag 11.02.19
 3. Mandag 29.04.19
 4. Mandag 3.06.19

Kalenderen vil også vises i menyen til høyre — på mobil helt i bunnen av siden.

Info frå Trygg Trafikk

Skulestart 2018-2019 er her, og med den kjem informasjon frå Trygg Trafikk.

Artikkel om dei fyrste skuledagane

Skulen er ein viktig aktør både for å sikre eit godt samarbeid med foreldre om sikker trafikk, men også ein premissleverandør for kva elevane kan og forstår om trafikken. Lærarar og foreldre er viktige trafikklærarar i barna sine liv, og rollemodellar for dei små. I vedlagte dokument finn de linkar til brosjyrar med FAU som målgruppe, tips til trafikk- og sykkelopplæring for lærarar og tilrådingar om når barna kan begynne å sykle langs skulevegen, for å nemne noko. Me har også laga ei eiga trafikkbok for elevane, som ligg tilgjengeleg på nett heilt gratis. Her er mellom anna refleks eit aktuelt tema, no som mørketida nærmar seg.

Under lenkjene https://www.tryggtrafikk.no/skole/  og https://www.tryggtrafikk.no/skole/laerere-og-foreldre/ finn de mykje god informasjon som er aktuelle for dykk.

Film omkryssing av veg med og utan gangfelt. Det er nok relevante problemstillingar for fleire … [lenkje]

Rettleiar om særleg farleg eller vanskeleg skuleveg. [lenkje]

Brosjyre for 6-åringar langs skuleveg. [lenkje]

I kva grad skulevegen er sikker nok eller kvalifiserer for skuleskyss grunna særleg farleg eller vanskeleg skuleveg, er eit tilbakevendande tema. Også om dette har me laga ein rettleiar, som me veit mange nyttar som grunnlag for vurdering. Sjå vedlegg eller lenkje for meir informasjon om skule og trafikk. [lenkje]

Skoleringsmøte for FAU-medlemmer!

Skolen arrangerer skoleringsmøte for alle nye og gamle FAU-medlemmer og trinnkontakter 17. september, klokka 18—20 i auditoriet. Her konstituerer FAU seg for det nye skoleåret. Hold av datoen!

Fra Håndbok for FAU, som du finner sammen med mye annen informasjon på FAU-hjemmesiden: På det første FAU-møtet i september konstituerer FAU seg ved valg av leder, nestleder og kasserer til Ledergruppen. Nestleder/referent velges fra vararepresentantene, nestleder blir leder neste skoleår.
Videre deler man seg inn i undergruppene. Her blir varamedlemmene fordelt til en gruppe som det blir i for 2 år av gangen (dvs. hele valgperioden). For hver av gruppene velges det blant varamedlemmene en nestleder. Nestleder blir leder av gruppen for neste skoleår. Alle varamedlemmer deltar aktivt i arbeidet i gruppene, på lik linje med hovedmedlemmene.
Man vil også blant varamedlemmene velge 2 representanter til skolemiljøutvalget (SMU) på dette møtet. Dette er verv som kommer i tillegg til verv i de andre gruppene.

Klubbkveld for 4-7. trinn 3. april

Tirsdag 3. april kl 18.00–20.00

Velkommen til årets siste klubbkveld. Denne kvelden vil det bli vanlig klubbkveld med de kjente og vanlige aktivitetene, som blant annet bordtennis, sjakk, fotballspill og ikke minst det populære «Fashion-hjørnet» med sminke- og hårdesign. Ellers vil det bli mulig å hygge seg sammen i kaféen, samt nyte drikke eller noe å spise. Kanskje påskeharen kommer innom 😊

Kafé: Salg av; smoothie, saft, oppskåret frukt, lefser, pizza, popkorn, samt rundstykker med enkelt og sunt pålegg. Priser fra 5,- til 25,- kr (samme priser som sist klubbkveld).

Det er foreldreutvalget (klubbgruppen) sammen med foreldre fra 5. trinn som arrangerer klubbkvelden. Informerer om at det er null toleranse for å spille om gevinster på klubben! Alle må passe på eiendelene/pengene sine.

Kom og kos deg sammen med gode venner!
Velkommen til to timer med moro!

Vennlig hilsen FAU – Klubbengruppen + 5. trinn Ulsmåg skole 2017/18

Ny regler for bursdager

FAU ble enige om en anbefaling for bursdagsfeiring for elever da det ble et nytt skolesystem på Ulsmåg skole høsten 2015. Denne anbefalingen er oppdatert høsten 2017. En permanent lenke blir liggende på topp av siden. [Les mer]

Klubbkveld tirsdag 12. desember!

Klubbkveld for 4—7. trinn,
tirsdag 12. desember kl. 18—20.

klubbkveld01

klubbkveld01bDa er det tid for årets siste klubb. Denne klubbkvelden vil det bli hobbyverksted, hvor du kan lage fine ting som du kan ta med deg hjem. I tillegg til hobbyverkstedet vil det være flere av de kjente og vanlige aktivitetene som blant annet bordtennis, sjakk og fotballspill. Ellers vil det bli mulig å hygge seg sammen i kaféen, samt nyte drikke eller noe å spise.

Kafé: Salg av smoothie, saft, oppskåret frukt, lefser, pizza, popkorn, samt rundstykker med enkelt og sunt pålegg.
Priser fra 5,- til 25,- kr (samme priser som sist klubbkveld).

Det er Foreldreutvalget (klubbengruppen), sammen med foreldre fra 6. trinn, som arrangerer klubbkvelden.

Vi informerer om at

 • det er nulltoleranse for å spille om gevinster på klubben!
 • alle må passe på eiendelene/pengene sine.

Kom og kos deg sammen med gode venner 🙂
Velkommen til to timer med moro!

Vennlig hilsen FAU – Klubbengruppen + 6. trinn Ulsmåg skole 2017/18

klubbkveld02

 

Foreldrehverdag.no

Hva er foreldrehverdag.no?

Foreldrehverdag.no hjelper deg å bli bedre kjent med barnet ditt og deg selv, og handler om forholdet mellom dere. Du får ikke fasitsvar, men kanskje noen nye tanker om hvorfor du gjør som du gjør, hvorfor barnet ditt gjør som det gjør og hvordan dere kan få det bedre sammen i hverdagen.

Ta en titt på Foreldrehverdag

Powered by WordPress. Designed by WooThemes