Skoleringsmøte for FAU-medlemmer!

Skolen arrangerer skoleringsmøte for alle nye og gamle FAU-medlemmer og trinnkontakter 17. september, klokka 18—20 i auditoriet. Her konstituerer FAU seg for det nye skoleåret. Hold av datoen!

Fra Håndbok for FAU, som du finner sammen med mye annen informasjon på FAU-hjemmesiden: På det første FAU-møtet i september konstituerer FAU seg ved valg av leder, nestleder og kasserer til Ledergruppen. Nestleder/referent velges fra vararepresentantene, nestleder blir leder neste skoleår.
Videre deler man seg inn i undergruppene. Her blir varamedlemmene fordelt til en gruppe som det blir i for 2 år av gangen (dvs. hele valgperioden). For hver av gruppene velges det blant varamedlemmene en nestleder. Nestleder blir leder av gruppen for neste skoleår. Alle varamedlemmer deltar aktivt i arbeidet i gruppene, på lik linje med hovedmedlemmene.
Man vil også blant varamedlemmene velge 2 representanter til skolemiljøutvalget (SMU) på dette møtet. Dette er verv som kommer i tillegg til verv i de andre gruppene.

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes