Undersøkelse om Hjertesonen

Alle kjenner godt til kunstverket i hjertesonen utenfor skolen, men hjertesoneprosjektet handler om mer enn det. Prosjektet har gått over flere år og har som mål å bedre trafikksituasjonen rundt skolen og i nærmiljøet. Det vil være nyttig å vite hva vi vet om prosjektet og hvordan vi vurderer situasjonen rundt skolen slik at vi kan få en pekepinn på hvordan skolen og FAU kan jobbe videre med trafikksikkerhet rundt skolen.

Kunsthjertesonen ved Ulsmåg skole

Transportøkonomisk institutt har laget en undersøkelse om hjertesoner og vi i FAU håper du tar deg tid til å svare på den. Du finner lenke i teksten under.

Mvh FAU

Hei, 

Vi på Transportøkonomisk institutt gjennomfører en spørreundersøkelse ved utvalgte skoler i Bergen kommune. Vi vil vite mer om hva foresatte og ansatte ved skolen synes om skolens Hjertesone, og hvilke virkninger Hjertesonen har hatt. Undersøkelsen er anonym, og kan besvares på smarttelefon. Det tar ca. 10 minutter å svare. 

Svar på undersøkelsen ved å gå inn i denne lenken: https://url.quenchtec.net/rYEkVpRr 

Takk for at du deltar! Vennlig hilsen Transportøkonomisk institutt

Tre nøtter 13. desember

  1. Hvem stiger inn i vårt mørke hus med tente lys?
  2. Hva er det som gjør lussekatter gule?
  3. Fra hvilket land kom Santa Lucia?

Vi minner om konkurransereglene:

  • 1. og 2. trinn må svare på minst ett spørsmål for å delta
  • 3. og 4. trinn må svare på minst to spørsmål for å delta (men det er lov å svare på flere!)
  • 5., 6. og 7. trinn må svare på alle dagens spørsmål for å delta

Send svar til alhusoy+quiz@gmail.com innen klokken 20.00.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes