Foreldreundersøkelsen ved Ulsmåg skole

Skjermbilde fra Foreldreundersøkelsen

Alle foreldre og foresatte har nå fått epost og sms om årets foreldreundersøkelse. 

Vi i FAU ønsker å oppfordre alle foreldre til å svare på undersøkelsen. Denne danner grunnlaget for mye av det arbeidet vi gjør i FAU og gjennom denne undersøkelsen kan FAU i samarbeid med skolen, på egne kvalitetsoppfølgingsmøter og i SU/SMU, gi skolen konkrete tilbakemeldinger om hvordan vi kan løse utfordringer som undersøkelsen avdekker. Resultatene fra undersøkelsen kan føre til faktiske forbedringer for elevenes skolemiljø og læringsmiljø så dette er viktige tilbakemeldinger til skolen.

Viktig:

 • Har du flere barn på skolen skal du svare på en undersøkelse for hvert barn.
 • Undersøkelsen er litt forskjellig avhengig om du har barn i SFO eller ikke.

Les mer om undersøkelsen her: https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/foreldreundersokelsen/

Vennlig hilsen FAU ved Ulsmåg skole

Tre nøtter 1. desember

 1. Hva får rottene til å løpe i “På låven sitter nissen?
 2. Hva bruker bestemor som gyngestol i musevisa?
 3. Hva betyr “Good tidings we bring, to you and your kin?”

Vi minner om konkurransereglene:

 • 1. og 2. trinn må svare på minst ett spørsmål for å delta.
 • 3. og 4. trinn må svare på minst to spørsmål for å delta (men det er lov å svare på flere).
 • 5., 6. og 7. trinn må svare på alle dagens spørsmål for å delta.

Send svar til alhusoy+quiz@gmail.com innen klokken 20.00.

Ulsmåg skoles desembernøtter

I år som i fjor vil Klubben-gruppen i FAU lage quiz for elevene ved Ulsmåg skole.

Hver skoledag fra 1. til 16. desember finner du tre spørsmål her på nettsiden, og på info-skjermene på skolen.

Svarene må sendes inn på epost innen klokken 20 hver dag.

 • 1. og 2. trinn må svare på minst ett spørsmål for å delta. 
 • 3. og 4. trinn må svare på minst to spørsmål for å delta (men det er lov å svare på flere).
 • 5., 6. og 7. trinn må svare på alle dagens spørsmål for å delta.

Premier trekkes hver dag.

Alle som sender inn riktig svar mer enn 10 dager i løpet av desember, er med i en ekstra premietrekning.

Følg med – konkurransen starter 1. desember!

Ulsmåg skole 50 år!

 1. november 2021 fylte Ulsmåg skole 50 år.

FAU ved Ulsmåg skole vil gratulere alle elever, undervisningspersonale og skolens ansatte med 50 års jubileet!

I uke 46 ble det avholdt totalt 4 jubileumsforestillinger i gymsalen på Ulsmåg, og responsen fra foreldre og foresatte har vært veldig god. Det var en fantastisk opplevelse å se alle trinnene utfolde seg på scenen i gymsalen. Det var tydelig at her er det lagt ned stor innsats på øving, kostymer, kulisser, manus og regi. Elevene var flinke, og for oss er det også inspirerende og svært gledelig å se det sterke engasjementet som skolen har for elevene.

Tusen takk for en fantastisk og minnerik feiring av skolen vår.

Hilsen FAU ved Ulsmåg Skole

Bidra med kaker og bakst til skolens jubileum!

Fredag 19. november blir det kakefest i skoletiden!

Ulsmåg skole fyller 50 år!

For å feire jubilanten på en skikkelig måte, blir det, i tillegg til jubileumsforestillingen, kakefest for elever og ansatte i skoletiden fredag 19. nov.

Trinnkontaktene organiserer kake-/bollebaking på hvert trinn. Vil du bidra? Ta kontakt med din trinnkontakt/i Facebook-gruppen for trinnet ditt.

Kaker/bakst kan leveres når du leverer barnet om morgenen. Husk å merke med trinn/gruppe og navn, slik at du får form/fat tilbake.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes