Tre nøtter 3. desember

  1. Hva heter årets julekalender på NRK?
  2. Hvilken karakter røk ut først i årets Maskorama?
  3. … og hvem gjemte seg bak masken?

Send svar til alhusoy+quiz@gmail.com innen klokken 20.00.

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes