Tre nøtter 9. desember

  1. Hva er det høyeste av de 7 fjell rundt Bergen?
  2. Hva er det høyeste fjellet i Bergen kommune?
  3. Hva er det høyeste fjellet i Norge?

Send svar til alhusoy+quiz@gmail.com innen klokken 20.00.

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes