Tre nøtter 13. desember

  1. Hvem stiger inn i vårt mørke hus med tente lys?
  2. Hva er det som gjør lussekatter gule?
  3. Fra hvilket land kom Santa Lucia?

Vi minner om konkurransereglene:

  • 1. og 2. trinn må svare på minst ett spørsmål for å delta
  • 3. og 4. trinn må svare på minst to spørsmål for å delta (men det er lov å svare på flere!)
  • 5., 6. og 7. trinn må svare på alle dagens spørsmål for å delta

Send svar til alhusoy+quiz@gmail.com innen klokken 20.00.

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes