Tre nøtter 15. desember

  1. Hva heter Donald Ducks tre nevøer?
  2. Hva heter Dolly Ducks tre nieser?
  3. Hvilken Disney-figur har fått navnet sitt fra en julefortelling av Charles Dickens?

Send svar til alhusoy+quiz@gmail.com innen klokken 20.00.

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes