Tag Archives | 2020

Presentasjon av FAU!

Er du en av trinnet sine nye FAU representanter for neste skoleår? Barna våre trenger foreldre som engasjerer seg i deres «arbeidsplass», i FAU kan du påvirke og bidra! Som 🥕 blir du premiert med å bli bedre kjent med andre foreldre på skolen – kanskje man til og med blir venner 🙂 Vi har redusert antallet FAU-representanter fra neste skoleår, slik at rekrutteringen går på tvers av gruppene. Nå representerer man trinnet som helhet. Vi trenger 3 vararepresentanter fra hvert trinn, unntatt fra neste års 3. Trinn, der trenger vi 4. 

FAU på Ulsmåg skole