Tag Archives | mobbing

Presentasjonen fra Kristin Oudmayers foredrag

Takk til alle som kom på foredraget «Du er viktigere enn du tror» med Kristin Oudmayer 19. mars, og til alle som bidro til gjennomføringen av vår første Temakveld.

Kristin hadde mye på hjertet, og jeg tror mange fikk gode idéer og tanker om hvordan vi skal forholde oss til mobbing og utenforskap.
Det kan være greit å ha noen “knagger” å feste tankene og ideene på i ettertid, og vi legger derfor ut presentasjonen til Kristin her for de som ønsker den:

Mobbeombud

Alle barn og unge har rett til et trygt
og godt barnehage- og skolemiljø!

Fra august 2018 er mobbeombudet i Hordaland et tilbud til alle barn og unge (og deres foreldre) som opplever å ikke ha det bra i barnehagen eller på skolen.

Mobbeombudet i Hordaland heter Mari-Kristine Morberg (bildet). Hun rettleder i saker som handler om psykososialt miljø, barnets rettigheter og hvordan du kan gå frem om du ikke har det bra.

Alle kan ta kontakt med mobbeombudet, f.eks. på telefon (404 01 557).

Du kan også følge ombudet på Snapchat (mobbeombod) eller Facebook (www.facebook.com/mobbeombodet).

Du kan lese mer om ombudet og hva hun kan hjelpe deg med på www.hordaland.no/mobbeombod.

Aktuelt materiell:

Powered by WordPress. Designed by WooThemes