Oppfordring fra FAU og skolen

Prat med barna deres om å vise hensyn på sykkel,
sparkesykkel og el-sparkesykkel til og fra skolen!

Skolen har den siste tiden fått fleire bekymringsmeldinger om
nestenulykker til/fra skolen grunna stor fart i nedoverbakke på
sykkel, sparkesykkel eller el-sparkesykkel. Oppfordrer derfor alle
foreldre til en felles innsats for å forhindre framtidige ulykker: Ta
en prat med egne barn og gi også en vennlig påminnelse til de du
ser på sykkel, sparkesykkel og el-sparkesykkel om å vise hensyn.

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes