Velkommen til Desember-Quiz!

Klubben-gruppen inviterer til en annerledes aktivitet i disse koronatider og ønsker alle klassetrinn på Ulsmåg skole velkommen til å delta i en desember-quiz!

Vi vil legge ut to spørsmål hver skoledag frem til og med 18 desember.

Svar på dagens quiz sendes til alhusoy+quiz@gmail.com innen kl. 19.00 hver dag. Oppgi navn (fornavn og etternavn) og klassetrinn.

Det vil bli trukket ut to vinnere hver dag som får svar på epost. Utlevering av premier blir samlet ukevis. Hver mandag kan vinnere hente sin premie på forkontoret på skolen fra uken før.

Håper mange vil delta og ønsker dere lykke til!

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes